นักกีฬาฟังทางนี้ เอ็นไขว้หน้าเข่าขาดเสี่ยงเข่ามีปัญหา!!

 เอ็นไขว้หน้า (Anterior Cruciate Ligament) เป็นหนึ่งในเส้นเอ็นหัวเข่ายึดระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งในบริเวณส่วนกลางของข้อเข่า มีหน้าที่ช่วยรักษาความมั่นคงในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบิดที่มากเกินไปของหัวเข่า เอ็นไขว้หน้าขาดเป็นหนึ่งในอาการบาดเจ็บของนักกีฬาที่เป็นกันมากรองจากอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้า นอกเหนือจากเหล่านักกีฬาก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปหากออกกำลังหรือทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวแบบผิดท่าทาง

อาการ

  • มีอาการบวมและปวดภายในเข่า
  • เมื่อเอ็นไขว้หน้าขาดจะได้ยินเสียงลั่นในข้อ
  • หัวเข่าใช้งานไม่ได้ในขณะที่ได้รับบาดเจ็บ
  • หัวเข่าบวมทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง
  • มีอาการเจ็บปวดรุนแรง จนไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นได้
  • เลือดออกในหัวเข่า

ผู้ป่วยเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดในบางรายอาการปวดหรือบวมอาจจะค่อย ๆ หายไปเองแต่เมื่อกลับไปเล่นกีฬาหรือใช้งานจะรู้สึกได้ว่าเข่าไม่มั่นคงจนทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดหมอนรองข้อฉีกขาด และส่งผลให้เกิดการงอเข่าไม่ได้หรือปวดบริเวณข้อเข่า

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงของเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ

  1. การบาดเจ็บที่เกิดจากการปะทะเป็นลักษณะการบาดเจ็บที่เกิดจากการปะทะเป็นสาเหตุที่พบได้มากในผู้ที่เอ็นไขว้หน้าเข่าขาด โดยมีสาเหตุมาจาก
  • การบิดของเข่าเมื่อเกิดการปะทะ
  • การกระโดดหรือรีบยกเท้า

 

  1. การบาดเจ็บที่ไม่ได้เกิดจากการปะทะเป็นลักษณะการบาดเจ็บที่ไม่ได้เกิดจากการปะทะมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อที่ตึง ไม่ยืดหยุ่น หรือไม่แข็งแรงจนทำให้เข่าบาดเจ็บและมักจะเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือมีอาการอักเสบสะสมเป็นเวลานานหากเมื่อมีการกระแทกอาจฉีกขาดได้ในทันที

 

หากท่านมีอาการดังกล่าว ขอแนะนำตรวจ MRI Knee (ตรวจส่วนข้อเข่า) เพื่อตรวจดูความเสียหายของเอ็นไขว้หน้าเข่าและหมอนรองข้อเข่า การตรวจ MRI สามารถตรวจดูข้อเข่าและเส้นเอ็นได้อย่างชัดเจน ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความรุนแรงของอาการและทำการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ