Hepatic Encephalopathy โรคสมองจากโรคตับ

 

โรคสมองจากโรคตับ (Hepatic Encephalopathy) เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการที่ตับเสียหายจนไม่สามารถกำจัดสารพิษที่ได้รับจากภายนอก เช่น ยา สารเคมีต่าง ๆ  หรือแม้กระทั่งสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเองอย่างแอมโมเนีย (ของเสียที่ร่างกายผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติ) ทำให้สารพิษเหล่านี้สะสมในกระแสเลือดเข้าไปสู่ระบบประสาท และสมองจนเกิดความเสียหายในที่สุด โรคสมองจากโรคตับจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันออกไปบางรายอาจมีอาการไม่รุนแรง และหายดีได้ภายในเวลาไม่นานแต่บางรายอาจจะค่อย ๆ มีอาการที่รุนแรงขึ้น หรือส่งผลกระทบร้ายแรงอย่างเฉียบพลัน โรคสองจากโรคตับอาจมีอาการคล้ายคลึงกับโรคอื่น ๆ ได้ เช่น ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ และภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ 

 

อาการของโรคสมองจากโรคตับ

 • ลมหายใจมีกลิ่นหวานหรือเหม็นอับ เนื่องจากตับไม่สามารถกำจัดของเสียเองได้
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนหรือการเคลื่อนไหวของมือ
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจ
 • ไม่มีสมาธิ
 • มีอาการมึนงง หลงลืม
 • บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง
 • มีปัญหาในการนอนหลับ เช่น ง่วงนอนในระหว่างวัน หรือนอนไม่หลับในเวลากลางคืน
 • ง่วงซึม อ่อนเพลีย
 • วิตกกังวล
 • มีปัญหาในการเรียบเรียงคำพูด
 • มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น มือสั่น เคลื่อนไหวร่างกายช้าลง

 

ความเสี่ยงของโรคสมองจากโรคตับ

 • โรคตับแข็ง
 • อาการแพ้ยาแอสไพรินที่เกิดขึ้นในเด็กส่งผลให้สมอง และตับบวมอักเสบอย่างเฉียบพลัน
 • การอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตับ
 • ภาวะเป็นพิษต่อตับจากสารเคมี สารพิษ ยา หรือแอลกอฮอล์

 

ผู้ป่วยโรคสมองจากโรคตับทั้งชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรังที่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจมีอาการดีขึ้นได้ แต่หากได้รับการรักษาที่ล่าช้าอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อันตรายมากขึ้น เช่น ภาวะสมองเคลื่อนที่ ซึ่งมีสาเหตุจากความดันในกะโหลกศีรษะสูง ภาวะสมองบวม หรือการทำงานของอวัยวะล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจเข้าสู่ภาวะโคม่าและเสียชีวิตได้ โดยอัตราการรอดชีวิตนั้นจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละคน

 

หากท่านมีอาการต้องสงสัยขอแนะนำตรวจ MRA Brain (ตรวจเส้นเลือดแดงในสมองและเนื้อสมอง) หรือ CT Brain (ตรวจส่วนสมอง) เพื่อหาสาเหตุและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสมอง และทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ