ภัยเงียบไม่แสดงอาการแรกเริ่ม “มะเร็งกระเพาะอาหาร”

 

มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer) เป็นเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นในเยื่อบุภายในกระเพาะอาหาร อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะเริ่มต้นอาจไม่รุนแรงและมีลักษณะคล้ายกับอาการของโรคอื่น ๆ เช่น อาหารไม่ย่อย เรอบ่อย แสบร้อนกลางอก ปวดท้อง แน่นท้อง กลืนอาหารลำบาก เป็นต้น

โรคมะเร็งกระเพาะอาหารจัดเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวเนื่องจากในระยะเริ่มแรกของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารจะยังไม่แสดงอาการผิดปกติออกมา ทำให้ผู้ป่วยโดยส่วนมากมักจะไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรก ๆ จะมาหาหมอก็เมื่อเริ่มมีอาการปรากฏชัดเจน ผู้ป่วยส่วนมากมักจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมะเร็งนั้นได้ลุกลามจนกลายเป็นระยะสุดท้ายของโรคแล้ว

 

ระยะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ

 • ระยะที่ 1 : ก้อนเนื้อมะเร็งลุกลามเฉพาะในชั้นเยื่อบุกระเพาะอาหาร
 • ระยะที่ 2 : ก้อนเนื้อมะเร็งลุกลามลงลึกอาจลึกถึงชั้นเยื่อหุ้มผนังกระเพาะอาหาร
 • ระยะที่ 3 : มะเร็งลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง
 • ระยะที่ 4 : มะเร็งแพร่กระจายเข้าเยื่อหุ้มช่องท้อง มีเชื้อมะเร็งในช่องท้องหรือลุกลามไปยังช่องท้องที่อยู่ติดกับกระเพาะอาหาร กระจายเข้ากระแสเลือดไปยังตับ ปอด หรืออวัยวะอื่น ๆ

 

อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 • ปวดหรือจุกที่ลิ้นปี่
 • แน่นท้องหรือปวดท้องหลังรับประทานอาหาร
 • อุจจาระเป็นเลือด
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • กลืนอาหารลำบาก
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
 • รู้สึกอิ่มหลังรับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ
 • รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลียจากภาวะโลหิตจาง
 • ตัวเหลือง – ตาเหลือง

 

ความเสี่ยงของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 • เพศชาย อายุมากกว่า 55 ปี
 • การติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร หรือเรียกย่อว่า เอชไพโลไร (Helicobacter Pylori หรือย่อว่า H.pylori) เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบจนเป็นแผลในกระเพาะอาหาร และอาจเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง (Chronic Atrophic Gastritis)
 • สูบบุหรี่
 • เคยเข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมแผลในกระเพาะอาหาร ผ่าตัดกระเพาะอาหารออกบางส่วนหรือผ่าตัดเส้นประสาทเวกัส
 • มีภาวะโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี 12
 • คนในครอบครัวมีประวัติเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ

 

หากท่านป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร ขอแนะนำตรวจ CT Scan (ตรวจส่วนช่องท้อง) เพื่อประเมินและกำหนดระยะของมะเร็ง