กระดูกคอเสื่อม อันตรายไม่มีสัญญาณเตือน

กระดูกคอเสื่อม (Cervical Spondylosis) คือ การเสื่อมของกระดูกสันหลังบริเวณคอที่มักพบในผู้สูงอายุ และส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนอาการของโรคจะรุนแรงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โรคกระดูกคอเสื่อมโดยส่วนมากมักไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็นแต่ในกรณีที่มีอาการป่วย ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดบริเวณคอร้าวลงไปถึงไหล่หรือแขนรวมไปถึงมีอาการคอแข็งทำให้ขยับหรือเคลื่อนไหวคอได้ไม่สะดวกเหมือนปกติ เราทุกคนคงเคยมีอาการปวดคอ ซึ่งส่วนมากเกิดจากกล้ามเนื้อหรือเอ็นรอบคอ เกิดอาการเคล็ด ขัด ยอก ซึ่งมักไม่รุนแรงและหายไปเองได้ แต่ไม่แน่ว่าอาการเหล่านี้อาจเกิดจากกระดูกคอเสื่อมก็ได้ เมื่ออายุมาก ก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ทุกคน

 

อาการของภาวะกระดูกคอเสื่อม

 • ปวดคอเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน
 • มีอาการอ่อนแรงหรือรู้สึกหนักที่ขาและแขน
 • รู้สึกอ่อนแรงเป็นเหน็บชาหรือรู้สึกหนักที่แขนและขา
 • การควบคุมของร่างกายผิดปกติ
 • ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายหรือระบบปัสสาวะได้
 • อาการปวดรุนแรงขึ้น
 • รู้สึกเจ็บเหมือนถูกเข็มตำที่แขน

 

ความเสี่ยงของภาวะกระดูกคอเสื่อม

 • เคยได้รับบาดเจ็บที่คอ
 • ทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวคอบ่อย ๆ หรือเกิดแรงกดบริเวณคอมากเกินไป
 • มีการเกร็งคออยู่ในท่าทางที่ผิดจากปกติเป็นเวลานาน
 • เคลื่อนไหวคอในท่าเดิมซ้ำ ๆ ตลอดทั้งวัน
 • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นภาวะกระดูกคอเสื่อม
 • สูบบุหรี่
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน

 

ภาวะกระดูกคอเสื่อมยังอาจก่อให้เกิดโรครากประสาทคอ (Cervical radiculopathy) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการที่กระดูกสันหลังหรือเส้นประสาทบริเวณคอถูกกดทับ จนทำให้เกิดอาการปวดที่แขนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง และหากถูกกดทับเป็นระยะเวลานานจนสงผลให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจทำให้เส้นประสาทเสียหายอย่างถาวรได้

หากท่านมีอาการหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ ขอแนะนำตรวจ  MRI C – Spines (ตรวจกระดูกสันหลังส่วนคอ) เพื่อตรวจดูหมอนรองกระดูก และความเสียหายเส้นประสาทบริเวณคอเพราะสามารถตรวจดูข้อกระดูกและเส้นประสาทได้เป็นอย่างดี ทำให้แพทย์สามารถรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ