สมองเสื่อม ตรวจก่อน รู้ทัน ลดความเสี่ยง

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) คือกลุ่มอาการที่เกิดจากระบบการทำงานของสมองค่อย ๆ เสื่อมลง หรือมีความบกพร่องซึ่งผู้ป่วยไม่ได้มีเพียงแค่ความบกพร่องในด้านความทรงจำเท่านั้น แต่จะรวมถึงด้านการใช้ความคิด การตัดสินใจ การทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ การเรียนรู้ การใช้ภาษา หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ โดยส่วนมากภาวะสมองเสื่อมจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุวัย 65 ปี ขึ้นไปโดยความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ

 

อาการของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดหรือกระบวนการรับรู้
 • เสียความทรงจำ มีปัญหาในการจดจำเหตุการณ์ ผู้คน หรือสถานที่
 • มีปัญหาในการให้เหตุผล หรือการแก้ไขปัญหา
 • มีปัญหาในการสื่อสาร การใช้คำและภาษา
 • มีปัญหาในการวางแผนและจัดการการงานต่าง ๆ
 • มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวประสานงานกันของกล้ามเนื้อ
 • มีความสับสน มึนงง เลอะเลือน

 

 1. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจ
 • มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • ซึมเศร้า
 • เกิดความวิตกกังวล
 • มีความหวาดระแวง
 • ภาวะกายและใจไม่สงบ กระสับกระส่าย
 • มีอาการประสาทหลอน

 

ภาวะสมองเสื่อมบางประเภทอาจทำให้เกิดอาการเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มาพร้อมอาการทางประสาท (Dementia with Lewy Bodies) มักจะเกิดอาการเห็นภาพหลอนชัดเจน หรือสมองเสื่อมชนิด FTD (Frontotemporal Dementia) อาการแรกเริ่มของผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ป่วยที่ประสบกับภาวะนี้อาจไม่สามารถแสดงความรู้สึกให้ผู้อื่นรับรู้ได้หรืออาจชอบพูดจาหยาบคาย เปิดเผยตัวเอง หรือให้ความเห็นเรื่องทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

 

ความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม

 • อายุ 65 ปี ขึ้นไป
 • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นสมองเสื่อม
 • ความบกพร่องของสมรรถนะทางสมอง
 • ดาวน์ซินโดรม
 • โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคซึมเศร้า
 • การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์จัด

 

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมสามารถแบ่งออกได้เป็น2 ประเภท ดังนี้

 1. สาเหตุของสมองเสื่อมชนิดที่ไม่สามารถกลับคืนเป็นปกติ
 • โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด มักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มาพร้อมอาการทางประสาท (Dementia with Lewy Bodies) สามารถทำให้เสียความทรงจำในระยะสั้น และยังทำให้มีปัญหาในการนอนหลับ อาการประสาทหลอน หรือร่างกายขาดสมดุล
 • สมองเสื่อมชนิด FTD (Frontotemporal Dementia) อาการที่พบผู้ป่วยจะมีบุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไป หรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น พูดจาหยาบคาย หรือแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่น
 • โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมได้เช่นกัน ผู้ป่วยจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหว และการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ
 • ภาวะสมองเสื่อมที่มาจากโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Vascular Dementia) มักจะเกิดในผู้ป่วยเป็นโรคสมองขาดเลือด เป็นความดันโลหิตสูงระยะยาว โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis)
 • การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง อาจทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับความจำและสมาธิ

 

 1. สาเหตุของสมองเสื่อมชนิดที่อาจรักษาให้กลับคืนเป็นปกติได้
 • ได้รับสารพิษโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว
 • การขาดวิตามิน บี 12
 • ภาวะขาดไทรอยด์ (Hypothyroidism)
 • ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
 • เนื้องอกในสมองบางชนิด
 • ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ (Hydrocephalus)
 • สมองอักเสบ
 • ราเรื้อรัง
 • เอดส์ (HIV)

 

โรคอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อม

 • โรคฮันติงตัน (Huntington’s Disease) เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมกับระบบประสาทและส่งผลนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อม มักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีอายุประมาณ 30-40 ปี
 • สมองบาดเจ็บ (Traumatic Brain Injury) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่สมองได้รับบาดเจ็บซ้ำ ๆ กันหลายครั้ง มักจะเกิดกับนักมวยหรือนักฟุตบอล ซึ่งเป็นภาวะที่สามารถนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมและทำให้มีอาการเสียความทรงจำ หรือเกิดภาวะซึมเศร้า
 • โรควัวบ้า (Creutzfeldt-Jakob Disease) มักเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ เกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์หรือการสัมผัสกับโรคสมองหรือเนื้อเยื่อระบบประสาทที่เป็นโรค เช่น เนื้อสมองจากวัวที่เป็นโรค

 

หากท่านมีอาการขอแนะนำตรวจ MRA Brain (ตรวจเส้นเลือดแดงในสมองและเนื้อสมอง) เพราะสามารถตรวจดูเส้นเลือดแดงในสมอง เนื้อสมองและรอยโรคได้เป็นอย่างดีทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ