สมองฝ่อภัยเงียบสูงวัย เพราะเราไม่รู้ว่า…อะไรจะเกิดขึ้น?

โรคสมองฝ่อ (Cerebral atrophy) เป็นความผิดปกติของสมองจากการฝ่อตัวของเซลล์สมองจำนวนมาก สาเหตุที่แท้จริงของโรคสมองฝ่อนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ส่วนมากจะพบได้ในผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะความเสื่อมของเซลล์สมองนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตามกาลเวลา แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะถึงขั้นเป็นโรคสมองฝ่อ

จากการศึกษาพบว่าภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของโรคสมองฝ่อในผู้สูงอายุที่มีภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองน้อย อาจเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหลาย ๆ เส้นหรือเกิดการตายของเซลล์สมองหลาย ๆ ตำแหน่ง นอกจากนี้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากก็มีความเสี่ยงที่เกิดโรคสมองฝ่อได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

อาการของโรคสมองฝ่อ

  • ขี้หลงขี้ลืม
  • ลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
  • สมองด้านการรับรู้ ความเข้าใจและมีเหตุผลเสื่อมลง
  • ขาดความสนใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมรอบ ๆ ตัวเอง
  • ในกรณีที่อาการหนักจะทำให้บุคลิกภาพของผู้สูงอายุเสียไป
  • บางรายอาจมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนและขาทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

 

สาเหตุของโรคสมองฝ่อ

  • เกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหลายๆ เส้น
  • เกิดการตายของเซลล์สมองหลายๆ ตำแหน่ง
  • สูดดมสารระเหย เช่น ทินเนอร์ แลคเกอร์
  • ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก

 

อาการของโรคสมองฝ่ออาจดูไม่ร้ายแรงแต่ก็ไม่ควรละเลยเนื่องจากโรคสมองฝ่อสามารถทำให้พิการทางสมองได้หากเกิดการฝ่อในส่วนที่สำคัญของระบบสมอง หากท่านมีอาการขอแนะนำตรวจ MRA Brain (ตรวจเส้นเลือดแดงในสมองและเนื้อสมอง) เพราะสามารถตรวจดูเส้นแดงเลือดแดงในสมอง เนื้อเยื่อ และก้อนเนื้อต่าง ๆ รวมไปถึงรอยโรคในสมองได้เป็นอย่างดีเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ