ไม่มีอาการ ใช่ว่าไม่เป็นมดลูกโต

มดลูกโต คือ ภาวะที่มดลูกขยายตัวมากกว่าปกติ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การตั้งครรภ์ เนื้องอกในมดลูก โรคมะเร็งบางชนิด ภาวะมดลูกโตจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายตัว หรือรู้สึกหนักบริเวณช่องท้องส่วนล่าง ปกติแล้วภาวะมดลูกโตจะไม่มีอันตรายร้ายแรง แต่หากมีเลือดออกบริเวณช่องคลอด มีอาการปวดบริเวณกระดูกเชิงกราน ควรเข้ารับการตรวจและรักษาเพราะมีแนวโน้มว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้

 

อาการของมดลูกโต

 • ประจำเดือนมามากกว่าปกติ
 • ปวดท้องประจำเดือนมากผิดปกติและปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทนไม่ไหว
 • มีลิ่มเลือดขนาดใหญ่เท่าลูกปิงปองออกมาขณะมีประจำเดือน
 • มีอาการคล้าย ๆ ตกเลือดขณะมีประจำเดือน
 • มีเลือดออกจากช่องคลอดแม้ไม่ได้มีประจำเดือน
 • ปวดเชิงกรานและช่องท้อง
 • รู้สึกแน่นและหนักบริเวณช่องท้องส่วนล่าง
 • เจ็บปวดมากขณะมีเพศสัมพันธ์

 

อาการของภาวะมดลูกโตอาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็ง ดังนั้นผู้ที่มีอาการปวดกระดูกเชิงกรานเป็นตะคริวที่ท้อง และมีเลือดออกจากช่องคลอดแม้ไม่ได้มีประจำเดือน ควรเข้ารับการตรวจและรักษาเพราะมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นมะเร็ง

 

แบบไหนเรียกประจำเดือนเป็นปกติ

 • ประจำเดือนมาไม่เกิน 80 ซีซีต่อวัน
 • ประจำเดือนมามากเฉพาะช่วง 3 วันแรก
 • ประจำเดือนมาไม่เกิน 7 วัน
 • ลิ่มเลือดระหว่างมีประจำเดือนขนาดเท่าเม็ดถั่ว

 

ความเสี่ยงของมดลูกโต

 • ผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • มีประจำเดือนก่อนเวลา คือ มีก่อนอายุ 12 ปี
 • ประจำเดือนหมดช้ากว่ากำหนด หรือหมดหลังอายุ 55 ปี
 • มีบุตรคนแรกหลังอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีบุตร
 • ภาวะน้ำหนักเกิน
 • คนในครอบครัวมีประวัติเคยมีเนื้องอกในมดลูกหรือมะเร็ง

 

ขอแนะนำตรวจ  MRI Pelvic Cavity (ตรวจอุ้งเชิงกราน) เพื่อตรวจวินิจฉัยความรุนแรงและสาเหตุของโรค เพราะสามารถตรวจดูก้อนเนื้อชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงการแพร่กระจายของมะเร็งได้เป็นอย่างดีทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ