มะเร็งไทรอยด์ รู้เร็ว รักษาได้ ไม่ลุกลาม

มะเร็งไทรอยด์ (Thyroid Cancer) เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในต่อมไทรอยด์และพัฒนาเป็นก้อนมะเร็งขึ้นใต้ผิวหนังบริเวณกึ่งกลางลำคอ ซึ่งสามารถพบได้มากกว่าหนึ่งก้อน นอกจากนี้หากรักษาหรือกำจัดเซลล์มะเร็งออกไม่หมดอาจเสี่ยงกลับมาเป็นซ้ำได้ และมะเร็งอาจลุกลามไปสร้างความเสียหายให้ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

 

ต่อมไทรอยด์เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายผีเสื้ออยู่บริเวณใต้ลูกกระเดือกทำหน้าที่นำสารไอโอดีนจากอาหารที่รับประทานไปผลิตฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนอื่น ๆ เพื่อช่วยในกระบวนการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ และระบบการเผาผลาญในร่างกายซึ่งมะเร็งไทรอยด์สามารถทำให้การทำงานของต่อมไทรอยด์เกิดความผิดปกติ และส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยได้โดยมะเร็งไทรอยด์สามารถแบ่งตามลักษณะของเซลล์มะเร็งได้ดังนี้

 • มะเร็งไทรอยด์ชนิดพาพิลลารี่ (Papillary Thyroid Cancer) เป็นชนิดที่พบได้บ่อยและมีความรุนแรงน้อยที่สุด เกิดขึ้นที่เซลล์ต่อมไทรอยด์ชนิดฟอลลิคูลาร์ (Follicular Cell) ซึ่งเซลล์มะเร็งจะมีลักษณะคล้ายเซลล์ปกติ เจริญเติบโตได้ช้าสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แต่มักเกิดขึ้นกับหญิงวัยเจริญพันธุ์ หรือผู้ที่มีอายุ 30-50 ปี
 • มะเร็งไทรอยด์ชนิดฟอลลิคูลาร์ (Follicular Thyroid Cancer) เป็นชนิดที่พบได้บ่อยรองจากชนิดพาพิลลารี่ โดยเกิดขึ้นที่เซลล์ต่อมไทรอยด์ชนิดฟอลลิคูลาร์เช่นเดียวกัน และมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • มะเร็งไทรอยด์ชนิดเมดัลลารี (Medullary Thyroid Cancer) ถือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดขึ้นที่เซลล์ของต่อมไทรอยด์ชนิดซีเซลล์ (C Cell) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนแคลซิโทนิน (Calcitonin) หากตรวจพบว่าระดับฮอร์โมนแคลซิโทนินในเลือดสูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังเป็นมะเร็งไทรอยด์ชนิดนี้ในระยะเริ่มต้น
 • มะเร็งไทรอยด์ชนิดอะนาพลาสติก (Anaplastic Thyroid Cancer) เป็นชนิดที่พบได้ไม่บ่อยนักเซลล์มะเร็งชนิดนี้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว รักษาได้ยาก และมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลืองของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Lymphoma) เป็นอีกหนึ่งชนิดที่พบได้ยากและมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองของต่อมไทรอยด์นั้นเกิดความผิดปกติขึ้นที่เซลล์ภูมิคุ้มกันในต่อมไทรอยด์ และเซลล์ของมะเร็งชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

 

อาการของมะเร็งไทรอยด์

 • คลำพบก้อนนูนใต้ผิวหนังบริเวณกึ่งกลางลำคอ
 • เสียงแหบลง ไอบ่อยทั้งที่ไม่ได้เป็นหวัด
 • หายใจลำบากหรือหายใจมีเสียงหวีด
 • กลืนลำบากหรือรู้สึกเจ็บขณะกลืน
 • เจ็บบริเวณลำคอและปวดลามไปที่หูในบางครั้ง
 • ต่อมน้ำเหลืองที่ลำคอบวม

 

เนื่องจากอาการของมะเร็งไทรอยด์อาจคล้ายกับอาการของโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณลำคอด้วย ดังนั้น หากสำรวจพบว่ามีอาการตามที่กล่าวไปข้างต้นหรือสงสัยในอาการป่วยของตนเองขอแนะนำให้เขารับการตรวจเพื่อหาสาเหตุของอาการต่อไป

 

ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งไทรอยด์

 • ผู้หญิงที่มีอายุ 25-65 ปี
 • คนในครอบครัวมีประวัติเคยเป็นโรคมะเร็งไทรอยด์มาก่อน
 • เป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
 • โรคอ้วน
 • มีความผิดปกติของฮอร์โมนบางชนิด
 • ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีไอโอดีนน้อยเกินไป
 • การสัมผัสกับรังสี เช่น การฉายรังสีบริเวณศีรษะหรือลำคอเพื่อรักษาโรคในวัยเด็กรวมไปถึงเคยประสบอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าหรืออาวุธนิวเคลียร์

 

หากมีอาการขอแนะนำตรวจ MRI Neck (ตรวจช่วงลำคอและต่อมไทรอยด์) เพื่อระบุตำแหน่ง บอกขนาด และตรวจการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เพราะสามารถตรวจดูความผิดปกติและตรวจดูก้อนมะเร็งรวมไปถึงการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ