ตับโตปล่อยไว้อันตราย อาจถึงแก่ชีวิต

ภาวะตับโต (Hepatomegaly) คือ ภาวะที่ตับมีขนาดใหญ่มากกว่าปกติและส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการแน่นท้อง อาเจียน น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เท้าบวมหรือขาบวม โดยภาวะตับโตมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ โรคมะเร็ง ความผิดปกติที่หัวใจและหลอดเลือด หากเกิดในระยะยาวภาวะตับโตอาจส่งผลให้ตับเสียหายได้

 

อาการของภาวะตับโต

อาการของผู้ป่วยแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามสาเหตุของภาวะตับโต โดยในระยะแรกผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่ถ้าหากภาวะตับโตมีความรุนแรงมากขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการดังต่อไปนี้

 • แน่นท้อง
 • เวียนศีรษะ อาเจียน
 • ไม่อยากอาหาร น้ำหนักลด
 • อ่อนเพลียมากผิดปกติ
 • ตัวเหลือง-ตาเหลือง
 • ฟกช้ำได้ง่ายผิดปกติ
 • เท้าและขาบวม
 • ปวดท้องรุนแรง
 • หายใจลำบาก
 • อาเจียนเป็นเลือดหรือเป็นสีดำ
 • อุจจาระเป็นสีดำหรืออุจจาระปนเลือด

 

ความเสี่ยงของภาวะตับโต

 1. โรคเกี่ยวกับตับ
 • การติดเชื้อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ บี หรือ ซี
 • ตับอักเสบ มีสาเหตุมาจากโรคไขมันพอกตับ โรคอ้วน โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง การใช้ยาหรือสมุนไพรบางชนิด
 • การมีสารบางชนิดสะสมในตับมากเกินไป เช่น โรคแอมีลอยโดซิส โรควิลสัน ภาวะเหล็กเกิน โรคเกาเชอร์ การได้รับสารพิษบางอย่าง และการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

 

 1. โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
 • การอุดตันของเส้นเลือดดำในตับ
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • ภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

 

 1. โรคมะเร็ง และเนื้องอก
 • มะเร็งตับ หรือมะเร็งแพร่กระจายมาที่ตับ
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • เนื้องอกหลอดเลือดของตับ
 • ซีสต์หรือถุงน้ำในตับ

 

หากท่านมีอาการขอแนะนำตรวจ MRI Upper Abdomen (ช่องท้องส่วนบน) เพราะสามารถตรวจดูความผิดปกติของเนื้อเยื่อและก้อนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมียาฉีดเฉพาะเพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งในตับที่มีขนาดเล็กได้ (Liver Specific Contrast Agents) ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจที่สามารถวินิจฉัยแยกเซลล์มะเร็งในตับได้ชัดเจนมากกว่าวิธีอื่น