มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ ภัยใกล้ตัวอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทย

BRCA 1 และ BRCA 2 เป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม ซึ่งในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตรวจวิเคราะห์หรือคัดกรองมะเร็งทั้ง 2 ชนิดนี้ได้ง่าย ๆ ได้ด้วยการตรวจเลือด

 

ขั้นตอนการตรวจ

1.ผู้เข้ารับการตรวจติดต่อมายังบริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด เพื่อนัดคิวเข้ารับการตรวจ

2.เจาะเลือดปริมาณ 8.5 มิลลิลิตร

3.ตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลไปยังผู้เข้ารับการตรวจภายใน 10 วัน

 

การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 แบบ

  1. ความเสี่ยงต่ำ (Negative) หมายถึง ไม่พบการกลายพันธุ์ของยีน BRCA 1 และ 2 ผู้เข้ารับการตรวจมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม 12% และมะเร็งรังไข่ 2%
  2. ความเสี่ยงสูง (Positive) หมายถึง พบการกลายพันธุ์ของยีน BRCA หากพบการกลายพันธุ์ของยีน BRCA 1 ผู้เข้ารับการตรวจมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมประมาณ 60-70% และมะเร็งรังไข่ 40% และหากพบการกลายพันธุ์ของยีน BRCA 2 จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม 45%

หากผลการตรวจวิเคราะห์เป็นความเสี่ยงสูง หมายความผู้เข้ารับการตรวจจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไป 6 เท่า* และมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่มากกว่าคนทั่วไป 10 เท่า* และหากตรวจพบทั้งยีน BRCA 1 และ 2 จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมทั้งสองข้าง

 

แนวทางหลังได้รับผลการตรวจวิเคราะห์

กรณีผลการตรวจวิเคราะห์มีความเสี่ยงต่ำ (Negative)

-ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

-ตรวจเต้านมด้วยเทคนิคแมมโมแกรมทุก 1 ปี

-ควบคุมน้ำหนัก

-หลีกเลี่ยงการฉายรังสี

-หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ

-หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

กรณีผลการตรวจวิเคราะห์มีความเสี่ยงสูง (Positive)

-เพิ่มความถี่ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

-เพิ่มความถี่ในการตรวจเต้านมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ทุก 6 เดือน)

-ตรวจเต้านมด้วยเทคนิคแมมโมแกรม

-ตรวจเต้านมด้วยเทคนิค MRI

-ผ่าตัดเพื่อเอาเต้านมหรือรังไข่ออก

-ให้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

-หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด 86 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
Facebook : DNAimaging Co.,Ltd , Line : @dnanipt , E-mail : dnaimagingth@gmail.com
Website : www.dnaimaging.co.th , โทรศัพท์ 02-953-8641 , มือถือ 091-945-4926, 063-056-4456

*อ้างอิงจาก http://www.cancer.gov/about-cancer