มะเร็งกล่องเสียง..อย่าปล่อยให้ความเสี่ยงกลายเป็นเรื่องจริง

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer)  คือ โรคที่เกิดจากการที่เซลล์หรือเนื้อเยื่อบริเวณกล่องเสียงได้รับความเสียหาย และเมื่อเซลล์ที่ได้รับความเสียหายทำการซ่อมแซมตัวเองจะทำให้มีโอกาสที่เซลล์นั้น ๆ จะเกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติจนกลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็ง

 

สำหรับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกล่องเสียงนั้นในปัจจุบันยังไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด จะมีก็เพียงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เซลล์บริเวณกล่องเสียงได้รับความเสียหาย จนเกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติกลายเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งในท้ายที่สุด

 

ความเสี่ยงของมะเร็งกล่องเสียง

 • การดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ
 • สมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งกล่องเสียง
 • การรับประทานเนื้อแดง อาหารแปรรูป อาหารทอด และรับประทานผักผลไม้ไม่เพียงพอ
 • การติดเชื้อเอชพีวี (Human Papilloma Virus) มักแพร่กระจายผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก
 • การสัมผัสสารเคมีบางชนิด เช่น แร่ใยหิน ถ่านหิน ขี้เลื่อย นิกเกิล ควันของดีเซล ควันของกรดซัลฟูริก ฟอร์มาลดีไฮด์ (สารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสีหรือเครื่องสำอาง) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (สารเคมีที่เป็นตัวทำละลายในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด)
 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
 • โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (Fanconi Anemia)

 

อาการของมะเร็งกล่องเสียง

 • เสียงแหบ
 • รู้สึกเจ็บขณะกลืน กลืนลำบาก
 • พบก้อนนูน หรือมีอาการบวมที่ลำคอ
 • ไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด
 • ปวดคอ ปวดหู
 • หายใจลำบาก มีเสียงหวีด ๆ ขณะหายใจ
 • น้ำหนักลดลงอย่างผิดปกติ
 • รู้สึกเหนื่อย เมื่อยล้ามากผิดปกติ

 

หากท่านตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงการตรวจ  MRI จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีสำหรับการวินิจฉัยโรค เพราะเป็นการตรวจที่ปราศจากรังสีและสามารถตรวจดูความผิดปกติของเนื้อเยื่อ การค้นหาตำแหน่งของมะเร็งรวมไปถึงการประเมินระยะของการแพร่กระจายของมะเร็งได้เป็นอย่างดีทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ