ฝีในสมองโรคที่ใครก็อาจเป็น

โรคฝีสมอง (Brain abscess) คือภาวะติดเชื้อที่สามารถเกิดขึ้นได้จากเชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดอาการอักเสบที่สมองมีลักษณะการก่อตัวของเชื้อเป็นฝี หนอง ในเนื้อสมองที่สามารถส่งผลต่ออาการผิดปกติของระบบประสาท และสามารถอันตรายร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้หากเกิดการแตกของฝีในสมอง โรคฝีในสมองเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจึงขอแนะนำให้ตรวจเพื่อหาสาเหตุหากมีอาการของโรคฝีในสมองเกิดขึ้น

 

สาเหตุส่วนใหญ่ของฝีในสมองเกิดจาก

 • การติดเชื้อของอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง (Contiguous infection) โดยเฉพาะการอักเสบติดเชื้อของหูและโพรงไซนัส จะเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย
 • การติดเชื้อของเหงือก และฟันที่เกิดจากฟันผุก็สามารถพบได้
 • การที่มีกะโหลกศีรษะแตกจากการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือเกิดตามหลังการผ่าตัดซึ่งทำให้มีช่องทางที่เชื้อโรคเข้าสู่สมองและระบบประสาทส่วนกลางได้
 • ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย ซึ่งอาจเกิดจากโรคเรื้อรัง, การรับยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือ ผู้ป่วย AIDS

 

ทั้งนี้ฝีในสมองที่เกิดจากสาเหตุนี้มักพบในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับบริเวณของการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุสันนิษฐานว่าเชื้อสามารถเดินทางจากการติดเชื้อเริ่มแรกเข้าไปทำให้เกิดฝีในสมองได้

 

อาการของโรคฝีในสมอง

 • ปวดหัวอย่างรุนแรง
 • เวียนหัว เสียการทรงตัว
 • มีไข้สูง
 • แขนขาอ่อนแรง
 • สายตาพร่ามัว
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • มีอาการชัก
 • มีหนองไหลจากหู

 

ฝีในสมองที่มีขนาดใหญ่โดยส่วนมากมักจะกดทับบริเวณเส้นประสาททำให้ผู้ป่วยเสียการทรงตัวและการเคลื่อนไหวถ้าหากทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ยอมไปตรวจและการรักษาผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตในที่สุด

 

ความเสี่ยงของโรคฝีในสมอง

 • ภาวะภูมิต้านทานร่างกายต่ำ
 • ภาวะติดเชื้อในอวัยวะส่วนที่เชื่อมโยงกับสมองและใกล้สมอง
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรคหัวใจ
 • การติดเชื้อในกระแสเลือดหรือภาวะโลหิตเป็นพิษ
 • อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนสมองอย่างรุนแรง
 • สำลักน้ำที่มีเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย
 • รับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียที่เป็นพิษต่อร่างกาย

 

หากท่านมีอาการขอแนะนำตรวจ MRI Brain (ตรวจสมอง) ตรวจหาสาเหตุของอาการ และตำแหน่งของของฝีในสมอง เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ