ความดันสูงแค่ไหนถึงเรียกผิดปกติ

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือ ภาวะที่ทำให้เซลล์สมองถูกทำลายมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือด ออกซิเจน และสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง ส่งผลให้สมองสูญเสียการทำหน้าที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากเป็นโรคที่มีผลทำให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดแดงในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือดแดงในสมอง ภาวะความดันโลหิตสูงจะเร่งให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือดสมอง ทำให้ผนังหลอดเลือดเกิดการหนาตัวขึ้น จนรูของหลอดเลือดแดงตีบแคบลงจนถึงขั้นอุดตัน นอกจากนี้ภาวะความดันโลหิตสูงยังทำให้หลอดแดงเกิดการโป่งพองออกมาเป็นกระเปาะเล็ก ๆ ซึ่งมีโอกาสแตกได้ หากระดับความดันโลหิตขึ้นสูงมากพอ

 

ความดันสูงแค่ไหนถึงเรียกผิดปกติ

  • ผู้ที่อายุน้อยกว่า 60 ปี ควรมีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg
  • ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ควรมีความดันโลหิตน้อยกว่า 150/90 mmHg

 

“หากมีความดันโลหิตมากกว่าที่กล่าว หมายความว่าท่านกำลังมีภาวะความดันโลหิตสูง และเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง”

 

หากท่านมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองอย่าง แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด หรือมีอาการของภาวะ อัมพฤกษ์ – อัมพาต ขอแนะนำให้ท่านเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุของอาการ แต่ถ้าหากท่านต้องการตรวจสมองเพิ่มเติมเพื่อหารอยโรคหลอดเลือดสมอง ขอแนะนำตรวจ MRI – MRA Brain (ตรวจสมองและเส้นเลือดแดงในสมอง)