ปวดข้อเท้าเรื้อรัง “ระวังเอ็นร้อยหวายขาด”

เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles Tendinitis) เป็นการอักเสบบริเวณเอ็นร้อยหวายที่เชื่อมต่อจากกล้ามเนื้อน่องไปจนถึงกระดูกส้นเท้า โดยมักเกิดจากการเล่นกีฬาหรือการใช้งานเอ็นร้อยหวายอย่างหนักซ้ำ ๆ เช่น วิ่ง หรือกระโดด เป็นต้น นอกจากนี้เอ็นร้อยหวายอักเสบยังเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นร้อยหวายอีกด้วย

เอ็นร้อยหวายอักเสบแบบเรื้อรังมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นร้อยหวายได้เนื่องจาก การอักเสบจะทำให้ความยืดหยุ่นที่มีในเส้นเอ็นลดน้อยลง และในช่วงที่มีการอักเสบ เอ็นร้อยหวายอาจเสียดสีกับถุงน้ำหลังข้อเท้าจนทำให้เกิดความเสียหายหรือการขาดของเอ็นร้อยหวายได้

 

อาการของเอ็นร้อยหวายอักเสบ

 • ปวดและบวมบริเวณเหนือส้นเท้า ในขณะเดิน เล่นกีฬา หรือเมื่อยืดข้อเท้า
 • มีอาการปวดอย่างรุนแรงหลังออกกำลังกาย
 • มีอาการบวมเกิดขึ้นตลอดเวลา และหากทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็อาจทำให้อาการรุนแรงขึ้น
 • รู้สึกแน่นบริเวณกล้ามเนื้อน่อง
 • เมื่องอเท้าจะรู้สึกเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้
 • รู้สึกอุ่นบริเวณส้นเท้า

 

หากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวข้างต้นอย่างเรื้อรังหรือรุนแรง ขอแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจหากปล่อยไว้ก็อาจทำให้เส้นเอ็นฉีก และมีอาการแย่ลงได้

 

ความเสี่ยงของเอ็นร้อยหวายอักเสบ

 • อายุเพิ่มมากขึ้น เพราะอาจทำให้เอ็นร้อยหวายเสื่อมลงไปตามกาลเวลา
 • เคลื่อนไหวร่างกายอย่างฉับพลัน หรือขาดการยืดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมก่อนออกกำลังกาย
 • เล่นกีฬาชนิดที่ต้องหยุดเคลื่อนไหว หรือหมุนอย่างกะทันหัน เช่น เทนนิส บาสเกตบอล ฟุตบอล เป็นต้น
 • ออกกำลังกายในท่าเดิมซ้ำ ๆ หรือเคลื่อนไหวร่างกายจนทำให้กล้ามเนื้อน่องหรือเส้นเอ็นตึงเกินไป
 • มีหินปูนเกาะอยู่หลังส้นเท้า
 • รับประทานยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน หรือยากลูโคคอร์ติคอยด์

 

หากท่านมีอาการปวดข้อเท้าเรื้อรังขอแนะนำให้ท่านเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ แต่หากท่านต้องการตรวจเพิ่มเติมหรือต้องการเช็คอัพ ขอแนะนำตรวจ MRI Ankle (ตรวจข้อเท้า) เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ