พฤติกรรมการกินที่เสี่ยงต่อการเป็น “โรคหลอดเลือดสมอง”

พฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นหนึ่งในสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของร่างกาย ดั่งคำพูดที่ว่ารับอะไรเข้าร่างกายไปก็ได้เช่นนั้นทำให้สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปมักจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยเช่นกัน โดยโรคที่มักจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกินนั้นได้แก่ ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน, และโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพหลาย ๆ อย่าง และหนึ่งในโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง

 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง

  • กินอาหารรสเค็ม (โซเดียมมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน)
  • กินอาหารฟาสต์ฟูดเป็นประจำ เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ พิซซ่า ไก่ทอด

 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดไขมันในเลือดสูง

  • กินอาหารที่มีไขมันสูง
  • ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดเบาหวาน

  • กินอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด หรือไขมันสูง
  • ดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มชูกำลัง

 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดโรคอ้วน

  • กินอาหารปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย
  • กินขนมเบเกอรี่เป็นประจำ
  • ดื่มเครื่องที่มีน้ำตาลสูงเป็นประจำ

 

ดังนั้นเราจึงควรควบคุมปริมาณ และการกินอาหารให้เป็นไปอย่างพอดี ไม่มากเกินไปจนก่อให้เกิดโรค แต่ถ้าหากท่านมีโรคประจำตัวเหล่านี้แล้วมีอาการ ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด, ชาครึ่งซีก, หรือแขนขาอ่อนแรง ขอแนะนำให้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการ แต่หากท่านต้องการเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม ขอแนะนำตรวจ MRA Brain (ตรวจเส้นเลือดแดงในสมอง)