มะเร็งตับคืออะไร ?

มะเร็งตับ หรือ Hepatocellular carcinoma คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ตับที่ผิดปกติเกิดการแบ่งตัวเพิ่มของจำนวนเซลล์มากกว่าปกติจนเกิดเป็นก้อน(เนื้อร้าย)ในตับ พบว่าการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังตับ ส่วนใหญ่เกิดจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยร้อยละ 60-70 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่มักจะพัฒนาต่อ และกระจายไปยังตับในที่สุดหรืออาจมีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่น ๆ เช่น ปอด กระดูก เป็นต้น

 

สาเหตุเกิดจากอะไร ?

มะเร็งตับส่วนใหญ่เกิดจาก โรคตับแข็ง ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุได้หลากหลาย เช่น การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ตับอักเสบจากไขมันพอกตับ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี หรือ ซี การได้รับสารบางชนิด เช่น อะฟลาท็อกซิน ซึ่งมาจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารแห้ง ธัญพืช ถั่วเหลือง ถั่วลิสง นอกจากนี้มะเร็งตับยังอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง หรือตับอักเสบจากไขมันเกาะตับเป็นเวลานาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีภาวะตับแข็งก็ได้

 

อาการของโรคมะเร็งตับมีอะไรบ้าง ?

ในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการใด ๆ เนื่องจากก้อนยังมีขนาดเล็ก จะแสดงอาการต่อเมื่อก้อนมีขนาดใหญ่และทำให้รบกวนการทางานของตับในบริเวณที่มีก้อนจึงจะเริ่มมีอาการเช่น เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย น้ำหนักลดลงอย่างผิดปกติ เป็นต้น

 

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ ?

  • ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไวรัสตับอักเสบซี
  • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
  • ผู้ป่วยโรคตับแข็ง
  • ผู้มีภาวะอ้วนตับอักเสบจากไขมันพอกตับ

 

การตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งตับทำได้อย่างไรบ้าง ?

การคัดกรองมะเร็งเพื่อค้นหามะเร็งตับในระยะเริ่มแรกก่อนที่จะแสดงอาการ ซึ่งจะช่วยให้รักษาหายได้ก่อนที่จะสายไปเพราะหากมีอาการแสดงแล้วมักจะเข้าสู่ระยะลุกลามยากต่อการรักษา ดังนั้นเราจึงควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับในทุก ๆ ปี

 

แนะนำตัวคัดกรองเบื้องต้นด้วยการทำ MRI หรือ CT Scan ในระยะเริ่มแรกหากท่านมีความเสี่ยงสามารถทำการ CHECK UP ได้รู้เร็วรักษาได้