พฤติกรรมเสี่ยง โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท !!

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคืออะไร ?

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการปวดคอหรือหลังมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังซึ่งมีลักษณะคล้ายเจลเชื่อมต่อระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อเสื่อมสภาพลง หรือจากอุบัติเหตุทำให้แตก และฉีกขาดเจลภายจึงไหลเข้าไปกดทับไขสันหลัง นอกจากอาการปวดเฉพาะจุดแล้วอาการที่จะช่วยแยกว่าไม่ใช่เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวคือ มักมีอาการปวดร้าวตามแนวเส้นประสาทที่ถูกกดทับร่วมด้วย เช่น ปวดคอร้าวลงแขนข้างใดข้างหนึ่ง หรือปวดหลังร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่ง เป็นต้น หากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานอาการปวดอาจทุเลาลงเองได้บ้าง แต่อาการร้าวลงแขนหรือขาอาจไม่ทุเลาแต่จะทำให้แขนหรือขาอ่อนแรงลง และกล้ามเนื้อลีบตามมา เนื่องจากเส้นประสาทถูกกดทับเป็นเวลานานจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขสาเหตุโดยเร็ว

พฤติกรรมที่นำไปสู่โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

1. มีน้ำหนักตัวมากเกินไป การปล่อยให้ตัวเองมีน้ำหนักที่มากจนเกินไปโดยเฉพาะภาวะอ้วนลงพุงจะส่งผลให้หลังต้องรับน้ำหนักที่มาก ทำให้หลังแอ่นและกระดูกสันหลังส่วนล่างต้องรับน้ำหนักตลอดเวลา หมอนรองกระดูกจึงมีโอกาสเสื่อมหรือแตก ปลิ้นได้ง่ายกว่าคนที่มีรูปร่างผอม

2. อุบัติเหตุ-การแบกของหนัก อุบัติเหตุที่ส่งผลต่อกระดูกนั้นมีอยู่บ้าง อย่างเช่น รถเบรกกะทันหัน เล่นกีฬาบิดตัวแรงจนหมอนรองกระดูกฉีกทันทีก็มีอยู่บ้างแต่เกิดขึ้นน้อย อุบัติเหตุจากการแบกของหนักที่ทำให้ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังแทนกล้ามเนื้อขาและต้นขา กระดูกจึงบิดและเคลื่อนได้

3. การใช้งานผิดท่า เช่น พนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานในท่าเดิมเป็นเวลานาน โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถการนั่งหลังไม่พิงพนักเก้าอี้ หลังงอ ก้มคอทำงานเป็นเวลานานใช้ร่างกายหนัก พักผ่อนน้อย โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป หรือแม่บ้านที่ก้ม ๆ เงย ๆ ยกของโดยไม่ระมัดระวัง บุคคลที่นั่งขับรถเป็นระยะทางไกล ๆ เป็นประจำ

4. การสูบบุหรี่จัด เป็นปัจจัยที่สาคัญเพราะผู้ที่สูบบุหรี่มาก ๆ มีโอกาสเกิดการเสื่อมของหมอนรองกระดูก หรือหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นค่อนข้างมาก เพราะการสูบบุหรี่ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกหรือกระดูกสันหลังไม่ดี ทำให้เสียคุณสมบัติการยืดหยุ่น การใช้งานไม่ค่อยดี ซึ่งทาให้เกิดปัญหาได้

5. ขาดการออกกาลังกาย ทำให้กล้ามเนื้อลีบ ฝ่อ มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บต่อหมอนรองกระดูกได้มากขึ้น

6. แฟชั่นการแต่งกาย ทั้งการสะพายกระเป๋าหนัก ๆ เพียงข้างเดียวกล้ามเนื้อมัดที่เกี่ยวข้องถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการปวดไหล่ เนื่องจากกล้ามเนื้อและกระดูกต้องรับน้ำหนักมากจนทำให้กระดูกคดงอได้

7. การนอนผิดท่า โดยเฉพาะการนอนคว่ำเพื่ออ่านหนังสือ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะจะทำให้กระดูกสันหลังแอ่นมากจนผิดปกติ ทั้งยังก่อให้เกิดอาการปวดคอและปวดหลังอีกด้วย นอกจากนี้นอนขดตัวคุดคู้ การนอนหดแขน และขาจะทำให้กระดูกสันหลังบิดงอ ผิดรูป และเกิดอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อได้

แนวทางตรวจวินิจฉัยโรค  ” หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท “

ในปัจจุบันการตรวจด้วย MRI ถือว่าเป็นวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการวินิจฉัยโรคกระดูกสันหลังทุกชนิด ซึ่งมีความละเอียดชัดเจนสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก่อนที่จะมีอาการแสดงได้ ทำให้สามารถรักษาและป้องกันความเสียหายของกระดูกสันหลังได้ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะลุกลามเสียหายมากขึ้น