รู้จักโรคโมยาโมย่า พบน้อยแต่อันตรายมาก

โรคโมยาโมย่า เป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่ากลุ่มควัน ซึ่งเกิดจากการเอกซเรย์ฉีดสีหลอดเลือดสมองแล้วเห็นภาพเป็นเหมือนกลุ่มควัน โดยสาเหตุมาจากการหนาตัวผิดปกติของผนังหลอดเลือดชั้นในของหลอดเลือดแดงคาโรติดส่วนปลายในสมองทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นหลอดเลือดสาคัญที่ลำเลียงเลือดเข้าไปเลี้ยงสมองมีการหนาตัวผิดปกติของผนังหลอดเลือดชั้นกลาง จนทำให้เกิดการตีบและอุดตันในที่สุด หากตรวจพบช้าจะมีอาการปวดศีรษะ ชัก หมดสติ และมีภาวะเลือดออกในสมองจะทำให้เกิดอัตราการตายสูง

 

อาการของโรคโมยาโมย่า

อาการแสดงของผู้ป่วยโรคโมยาโมย่าจะแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ จะมีการดำเนินโรคที่มากขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่หลอดเลือดมีการตีบตันมากขึ้นร่วมไปกับการเกิด moyamoya vessels ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย

  • อาการที่พบเริ่มแรกและพบมากที่สุดคืออาการอ่อนแรงครึ่งซีก
  • มีอาการชักร่วมด้วย ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการชักคือ การรับประทานอาหารรสเผ็ด
  • เมื่อทำการตรวจทางรังสีพบสมองขาดเลือด โดยพบมากที่บริเวณสมองกลีบหน้าส่วนหลอดเลือดที่พบมีการตีบตันมากที่สุด คือ เส้นเลือดแดงแคโรติด

 

สาเหตุของโรค

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุอาการของโรคว่าเกิดจากอะไรซึ่งเชื่อว่าอาจเกิดจากปัจจัยหลาอย่าง เช่น พันธุกรรม หรือการติดเชื้อบางอย่างแต่ทั้งนี้โรคโมยาโมย่าเป็นโรคที่พบน้อยในยุโรปอาจพบเพียงหนึ่งในล้าน ในขณะที่เราจะพบโรคนี้ได้บ่อยในคนเอเชียซึ่งที่มีรายงานมากที่สุด

 

การตรวจและวินิจฉัยโรค

การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI และ MRA เพื่อดูสภาพเนื้อเยื่อสมองและหลอดเลือดแดงในสมอง ความผิดปกติลักษณะสำคัญที่เห็นได้จากการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI คือหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นต้นตอ ไปเลี้ยงเนื้อสมองทั้งสองข้างมีการตีบแคบหรือว่าอุดตันไป ซึ่งจะสามารถพยากรณ์โอกาสเกิดความเสียหายของสมองได้ละเอียดแม่นยำ หรือใช้สำหรับการติดตามรักษาโรคได้เป็นอย่างดี