ขี้เต็มท้อง หรือภาวะอุจจาระอุดตัน คนชอบอั้นต้องระวัง

ภาวะที่ในท้องมีอุจจาระจำนวนมากเกินไป จนทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นกับร่างกายมีอยู่จริง และอันตรายภาษาชาวบ้านอาจเรียกว่ามี “ขี้เต็มท้อง” หรืออาจหมายถึงภาวะอุจจาระอุดตัน

 

ภาวะอุจจาระอุดตัน คืออะไร ?

ภาวะอุจจาระอุดตัน คือ ภาวะที่อุจจาระแห้งและอุดตันบริเวณลำไส้ตรง จนไม่สามารถผ่านออกมาได้จนเกิดการมีปัญหาท้องผูกอย่างรุนแรง หรือ ท้องผูกเป็นเวลานาน

 

กลุ่มเสี่ยงภาวะอุจจาระอุดตัน สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย หากมีพฤติกรรมดังนี้

 • กลั้นอุจจาระ ไม่อุจจาระให้เป็นเวลา
 • ดื่มน้ำไม่เพียงพอ ทำให้อุจจาระแข็ง ทำให้ท้องผูก
 • รับประทานอาหารที่มีกากใยอาหารน้อยเกินไป
 • รับประทานอาหารจาพวก แป้ง น้าตาล และไขมัน มากเกินไป
 • ขาดการออกกำลังกาย ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของระบบขับถ่าย
 • เป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้สะดวก เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติที่กระดูกสันหลัง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 • ลำไส้ทางานผิดปกติ

 

ภาวะอุจจาระอุดตัน มีอาการที่สามารถพบได้หลากหลาย ดังนี้

 • ปวดท้องแบบบีบ ๆ
 • เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
 • หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่ทั่วท้อง
 • รู้สึกถึงลมในท้องเยอะผิดปกติ
 • ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไม่สบายท้อง
 • ท้องผูก ไม่ถ่ายหลายวัน
 • อุจจาระก้อนเล็ก แข็ง อาจบาดทวารหนักจนมีเลือดปนออกมากับอุจจาระ
 • รู้สึกว่าอุจจาระแล้ว แต่ยังไม่สุดยังรู้สึกว่ามีอุจจาระเหลืออยู่ในท้อง ไม่โล่งสบายท้องเหมือนหลังอุจจาระตามปกติ

 

สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคอุจระอุดตันมีดังนี้

 • การซักประวัติและการตรวจร่างกาย
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นการถ่ายภาพคอมพิวเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่อาศัยรังสีเอกซ์ แต่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะช่วยทาให้เห็นภาพของอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน