ระบบออนไลน์ ให้คุณ มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดการตรวจ MRI

MRI สมองเป็นการตรวจในส่วนของเนื้อสมองด้วยเครื่อง MRI ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงกับการฉีดสารทึบรังสี และการสวนสายยางเพื่อฉีดสี คนไข้สามารถกลับบ้านได้ทันทีที่ตรวจเสร็จ ดังนั้นการตรวจ MRI เนื้อสมองสามารถทำเป็นการตรวจสุขภาพด้วยก็ได้

**หมายเหตุ**
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 7,200 บาท

MRA สมองเป็นการตรวจเส้นเลือดของสมมองด้วยเครื่อง MRI ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงกับการฉีดสารทึบรังสี และการสวนสายยางเพื่อฉีดสี คนไข้สามารถกลับบ้านได้ทันทีที่ตรวจเสร็จ ดังนั้นการตรวจ MRA ของสมองสามารถทำเป็นการตรวจสุขภาพด้วยก็ได้ หรือผู้ที่มีประวัตอบิดาหรือมารดาเป็นเส้นเลือดในสมองโป่งพอง (Intracerebral Aneurysm) หรือเป็นเส้นเลือดในสมองแตก การตรวจ MRA เส้นเลือดสมองสามารถคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองโป่งพองได้อย่างดี

**หมายเหตุ**
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 10,800 บาท

MRI ช่วยดูรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกคอ เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้ในการพิจารณาหาแนวทางรักษา โดยเฉพาะอาการปวดบริเวณท้ายทอยและคอ หรือรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้วางแผนก่อนที่จะผ่าตัด หลังผ่าตัดยังสามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เช่นแผลเป็นหรือการติดเชื้อ

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าฟิล์ม)

 

ราคา : 7,200 บาท

MRI ช่วยดูรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้ในการพิจารณาหาแนวทางรักษา โดยเฉพาะอาการปวดหลังซึ่งพบบ่อย หรือรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้วางแผนก่อนที่จะผ่าตัด หลังผ่าตัดยังสามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เช่นแผลเป็นหรือการติดเชื้อ เป็นตัวนำในการใช้ฉีดยา steroid เพื่อลดอาการปวด (spinal pain)

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าฟิล์ม)

 

ราคา : 7,200 บาท

MRI ช่วยดูรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกเอว เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้ในการพิจารณาหาแนวทางรักษา โดยเฉพาะอาการปวดหลังซึ่งพบบ่อย หรือรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้วางแผนก่อนที่จะผ่าตัด หลังผ่าตัดยังสามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เช่นแผลเป็นหรือการติดเชื้อ เป็นตัวนำในการใช้ฉีดยา steroid เพื่อลดอาการปวด (spinal pain)

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าฟิล์ม)

 

ราคา : 7,200 บาท

MRI ช่วยดูรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้ในการพิจารณาหาแนวทางรักษา โดยเฉพาะอาการปวดหลังซึ่งพบบ่อย หรือรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้วางแผนก่อนที่จะผ่าตัด หลังผ่าตัดยังสามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เช่นแผลเป็นหรือการติดเชื้อ เป็นตัวนำในการใช้ฉีดยา steroid เพื่อลดอาการปวด(spinal pain)

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 21,600 บาท

การตรวจเต้านมด้วย MRI จะเป็นการช่วยเสริมในการให้ข้อมูลโรคของเต้านมเพิ่มเติม เช่น

 • ผู้ที่มีความผิดปกติของยีน BRCA1 และ BRCA2 (Breast Cancer Susceptibility gene 1 และ 2) ตามปกติยีนเหล่านี้จะมีหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ขาดหาย หรือการผ่าเหล่าของยีน BRCA1 จะเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับการผ่าเหล่าของยีน BRCA2 อาจเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งถุงน้ำดี ท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งของเซลล์ผลิตเม็ดสีได้
 • ผู้ที่มีญาติ (มารดา, บุตรสาว, พี่สาว หรือน้องสาว) ที่มีประวัติป่วยเป็นมะเร็งเต้านม โดยที่มีอย่างน้อย 1 คนเป็นโรค เมื่ออายุน้อยกว่า 50 ปี ซึ่งอาจได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีน BRCA1 และ BRCA2 ที่มีความผิดปกติ
 • ผู้ที่ตรวจเมมโมแกรมแล้วพบว่ามีความผิดปกติ และต้องการตรวจเสริมเพิ่มเติม
 • ผู้ที่สงสัยว่าอาจมีก้อนเนื้อมะเร็งกระจายเป็นหย่อมๆ ที่ตำแหน่งอื่นๆ
 • ผู้ที่เคยได้รับการฉายรังสีปริมาณสูง (ทั้งเพื่อการตรวจและการรักษา) ที่บริเวณหน้าอกตั้งแต่อายุยังน้อย

**หมายเหตุ**
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 13,800 บาท

สามารถตรวจในส่วนของ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ม้าม กระเพาะอาหาร ไต
และยังสามารถสร้างภาพก้อนเนื้องอกได้อย่างชัดเจน อาการหรือโรคที่ MRI มีประโยชน์ที่จะช่วยในการวินิจฉัย ก้อนเนื้องอกหรือ มะเร็งในช่องท้อง มีดังนี้

– ตัวเหลืองตาเหลืองคลื่นไส้อาเจียร เจ็บบริเวณชายโครง ท้องโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
– ตรวจหามะเร็งตับแต่เนิ่นๆ ในผู้ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 7,200 บาท

MRI มีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะการตรวจอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ ซึ่งในสุภาพสตรีมีอวัยวะที่สำคัญคือมดลูกและรังไข่ สามารถตรวจได้ในสตรีมีครรภ์, ในเด็ก โดยไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกายมารดา, ทารกในครรภ์และเด็ก

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

 

ราคา : 7,200 บาท

MRI มีความปลอดภัยสูง ไม่มี x-rays หรือรังสีที่จะดูดซึมตกค้างในร่างกาย สามารถตรวจได้ทุกวัยแม้เด็กแรกเกิดหรือหญิงมีครรภ์ และไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกาย จึงเหมาะที่จะใช้ตรวจหาโรคในช่องท้องได้โดยที่ยังไม่ต้องรอให้มีอาการ
ถือเป็นวิธีการตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง(Check up)ได้ดีมากวิธีหนึ่ง

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 14,400 บาท

การตรวจ MRI SHOULDER (หัวไหล่) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของบริเวณหัวไหล่ กล้ามเนื้อหัวไหล่ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

** หมายเหตุ **

1. ราคานี้ต่อการทำ MRI 1 ส่วน และ 1 ข้าง

2. กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท

3. ไม่รวมค่าฟิล์ม

ราคา : 7,200 บาท

การตรวจ MRI ELBOW (ตรวจข้อศอก) สามารถตรวจพบการอักเสบ การฉีกขาดของเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกได้อย่างแม่นยำและชัดเจน ซึ่งท่านสามารถนำผลการตรวจไปรักษาต่อได้ทันที

** หมายเหตุ **

1. ราคานี้ต่อการทำ MRI 1 ส่วน และ 1 ข้าง

2. กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท

3. ไม่รวมค่าฟิล์ม

ราคา : 7,200 บาท

การตรวจ MRI Wrist (ตรวจข้อมือ) สามารถตรวจพบการอักเสบของกล้ามเนื้อ การทำงานของเส้นประสาท กระดูกข้อมือได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

** หมายเหตุ **

1. ราคานี้ต่อการทำ MRI 1 ส่วน และ 1 ข้าง

2. กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท

3. ไม่รวมค่าฟิล์ม

ราคา : 7,200 บาท

การตรวจ MRI Hip (สะโพก) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของบริเวณสะโพก กล้ามเนื้อ และกระดูกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

** หมายเหตุ **

1. ราคานี้ต่อการทำ MRI 1 ส่วน และ 1 ข้าง

2. กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท

3. ไม่รวมค่าฟิล์ม

ราคา : 7,200 บาท

อาการปวดเข่าสาเหตุหลักเกิดจาก การบาดเจ็บบริเวณเข่า
การอักเสบ การกระแทก หรือรับน้ำหนักมากเกินไป เป็นต้น

ตรวจ MRI Knee แล้วจะได้อะไร?

 • รู้สาเหตุความผิดปกติจากการบาดเจ็บ
 • สามารถบอกความรุนแรงของการบาดเจ็บ
 • สามารถบอกตำแหน่งที่บาดเจ็บอย่างแม่นยำ
 • สามารถนำผลที่ได้ ไปรักษาต่อได้ทันที

** หมายเหตุ **
1. ราคานี้ต่อการทำ MRI 1 ส่วน และ 1 ข้าง
2. กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
3. ไม่รวมค่าฟิล์ม

 

ราคา : 7,200 บาท

การตรวจสุขภาพทั้งร่างกายด้วย MRI เป็นการตรวจดูว่ามีก้อนเนื้องอก หรือมะเร็ง ในร่างกายที่ใดหรือไม่ โดยเฉพาะอวัยวะภายในซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้
ซึ่งสามารถตรวจพบก้อนมะเร็งในระยะต้นๆ ได้ก่อนที่จะมีอาการผิดปกติ ก็จะทำให้แพทย์ทำการรักษาได้รวดเร็ว ก่อนที่ก้อน หรือมะเร็งนั้นจะขยายใหญ่ หรือลุกลาม หรือแพร่กระจายไปทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนยากแก่การรักษา และผลการรักษาก็ไม่ดี

รายละเอียดการตรวจ

 • MRA Brain (เนื้อสมองและเส้นเลือด)
 • MRI Chest (ช่องอก)
 • Whole Spine (กระดูกสันหลังทั้งหมด)
 • Whole Abdomen (ช่องท้องทั้งหมด)

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 5,000 บาท

ราคา : 54,000 บาท

กรอกรายละเอียดเพื่อทำการนัดหมาย

เงื่อนไข

1. ต้องไม่เป็นการสั่งตรวจจากแพทย์หรือโรงพยาบาล

2. ไม่สามารถออกใบเสร็จสำหรับประกันสังคม, ประกันชีวิต, สิทธิบัตรทอง และสิทธิราชการได้

3. ต้องทำการโอนเงินภายใน 7 วันก่อนวันนัดตรวจ เพื่อรักษาสิทธิการได้รับข้อเสนอพิเศษ ตามเงื่อนไขที่กำหนด