บริการ MRI ท้องส่วนบน

 
             
 
       เนื่องจาก MRI มีความปลอดภัยสูง ไม่มี x-rays หรือรังสีที่จะดูดซึมตกค้างในร่างกาย 
สามารถตรวจได้ทุกวัยแม้เด็กแรกเกิดหรือหญิงมีครรภ์ และไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกาย 
จึงเหมาะที่จะใช้ตรวจหาโรคในช่องท้องได้โดยที่ยังไม่ต้องรอให้มีอาการ 
ถือเป็นวิธีการตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง(Check up)ได้ดีมากวิธีหนึ่ง
 
 
 
 

MRI มีความไวมากในการตรวจภาพของก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งใน ช่องท้อง 
และยังสามารถสร้างภาพก้อนเนื้องอกได้อย่างชัดเจน

  • อาการหรือโรคที่ MRI มีประโยชน์ที่จะช่วยในการวินิจฉัย ก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งใน ช่องท้อง มีดังนี้
  • ตัวเหลืองตาเหลืองคลื่นใส้อาเจียร เจ็บบริเวณชายโครง ท้องโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ตรวจหามะเร็งตับแต่เนิ่นๆในผู้ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี 
    (ผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับสูงกว่าคนปกติ 40-350 เท่า ,
    ผู้ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีมีความเสี่ยงเกิดมะเร็งตับสูงมากกว่าคนที่ไม่เป็นพาหะ ถึง 100-400 เท่า)