บริการ MRI กระดูกสันหลัง

สนใจขอนัดตรรวจกรุณา คลิกที่นี่
 
                       
บริการตรวจ MRI กระดูกสันหลัง

 
  MRI มีความไวสูงในการถ่ายภาพตรวจกระดูกสันหลัง ได้ดีกว่า X-RAY Computer 
สามารถแสดงภาพกายวิภาคของตัวกระดูกสันหลัง,หมอนรองกระดูกสันหลัง,ไขสันหลัง,ช่องระหว่างตัวกระดูกสันหลังซึ่งมีเส้นประสาทลอดผ่านออกมา 
สามารถแสดงภาพออกมาได้อย่างชัดเจนและแม่นยำทำให้ MRI มีประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังมาก 
MRI ช่วยดูรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้ในการพิจารณาหาแนวทางรักษา โดยเฉพาะอาการปวดหลังซึ่งพบบ่อย 
หรือรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้วางแผนก่อนที่จะผ่าตัด 
หลังผ่าตัดยังสามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เช่นแผลเป็นหรือการติดเชื้อ 
เป็นตัวนำในการใช้ฉีดยา steroid เพื่อลดอาการปวด(spinal pain)


 
 
   
 
 • อาการหรือโรคที่ MRI มีประโยชน์ที่จะช่วยในการวินิจฉัยหรือดูลักษณะของรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง มีดังนี้
 • เนื้องอก,มะเร็งของไขสันหลัง,หรือมะเร็งที่แพร่กระจายมาที่กระดูกสันหลัง
 • หมอนรองกระดูกยื่นออกมาทับเส้นประสาท เนื่องจากการเสื่อม หรือ อุบัติเหตุ
 • การแคบของช่องไขสันหลังจากกระดูกเสื่อม
 • ปวดคอ ชาลงแขนหรือลำตัว
 • แขนหรือนิ้วมือชา
 • แขนหรือขาอ่อนแรง หรืออ่อนแรงทั้งหมด
 • แขนขากระตุก
 • ขาไม่มีแรงทั้งสองข้าง
 • ปวดหลังไม่หาย
 • มีอาการชาตึงลงขาหรือน่อง
 • นิ้วขาชาไม่มีความรู้สึก
 • ขาลีบ อ่อนแรง
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง
 • ควบคุมปัสสวะ,อุจจาระไม่ได้
 
   
 

ฉีดสีเข้าสันหลัง กับ mri อันไหนดีกว่ากัน

เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การทำ MRI เพื่อวินิจฉัยดูโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง มีประโยชน์มากกว่าการฉีดสีเข้าไขสันหลัง(Lumbar myelograghy) อย่างแน่นอน 
และถึอว่าการทำ MRI เป็น Gold Standard ในการวินิจฉัยโรคทางกระดูกสันหลังไปแล้ว
 • ประโยชน์ของการทำ MRI ที่เหนือกว่าการฉีดสี มีมากมายดังต่อไปนี้
 • ไม่เจ็บ(จากการใช้เข็มแทงเข้าไขสันหลัง)
 • ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ให้รายละเอียดภายในกระดูกสันหลังได้ดีกว่า อาทิเช่น หมอนรองกระดูกสันหลัง ซึ่งการฉ๊ดสีมองไม่เห็น
 • ไม่เสี่ยงต่อการแพ้สี(contrast media)
 • มีอุบัติการณ์ของการเกิดการวินิจฉัยผิดพลาด น้อยกว่าการฉีดสี
 • ไม่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา น้ำไขสันหลังรั่ว หลังการแทงเข็ม
 • ข่วยวินิจฉัยโรคอื่นๆได้ด้วย เช่น มะเร็งที่แพร่กระจายมา ฝีที่กล้ามเนื้อข้างๆกระดูกสันหลัง
 •  
 
   
   
   
   
   
     
 
สนใจขอนัดตรรวจกรุณา คลิกที่นี่