สุราษฎร์ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

 

บริษัทสุราษฎร์ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด

 
                            7 กุมภาพันธ์ 2554 ทางประชาชื่นอิมเมจจิ้งกรุ๊บ ได้เปิดสาขาเพิ่มในนาม 
บริษัทสุราษฎร์ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด 
ซึ่งมีเครื่อง MRI Siemens Magnetom Symphony 1.5 Tesla

บริษัทสุราษฎร์ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด ตั้งอยู่ใน รพ.สุราษฎร์ธานี 
56 หมู่ 2 
ถนนศรีวิชัย 
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84000

เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด 8.00 น.-20.00 น. 
แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาโทรนัดเวลาล่วงหน้า 

โทรศัพท์ 08-8227-5404 , 08-8227-5407

 
 
 
 
  (คลิกดู) แผนที่บริษัท สุราษฎร์ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด